Doelen

De doelen van het Samenwerkingsverband Logopedisten IJmond-Noord kunnen als volgt worden omschreven:

  1. Door het bundelen van kennis heeft het samenwerkingsverband vrijwel alle specialisaties ‘in huis’.
  2. Door gebruik te maken van elkaars specialiteiten komen cliënten meteen op de juiste plek terecht.
  3. Door het hanteren van een gezamenlijke wachtlijst wordt deze transparanter. Wij kunnen beter inschatten hoe lang de wachttijd is en wie bijvoorbeeld met spoed behandeld moeten worden.
  4. Door het hanteren van een gezamenlijk telefoonnummer voor aanmeldingen en informatie hoeven cliënten en zorgverleners slechts eenmaal te bellen om alle logopedisten in de regio IJmond-Noord te bereiken.

Wanneer u een klacht heeft over uw logopedist, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. U vindt informatie hierover op de NVLF website.